Aktuelle saker

Vår 2008: Svebergmarka bygges ut.

Svergemarka skal bygges ut, og vi i Smiskaret vil bli litt berørt i anleggsperioden. Den 29/4-08 var det et informasjonsmøte hvor disse momentene ble belyst.

Referat (i pdf-format) kan lastes ned her.

Bilde, grunnarbeid

Det var en gang en idyllisk sti gjennom skogen...
( MMS-bilde av Wilhelm Beck)

Smiskaret Velforening: Vi holder dere informert om relevante saker!

Epost webmaster: wb@mediamxr.no