Aktiviteter

Oktoberfæst!

Midsand Vel arrangerer oktober-fæst den 4. oktober og vi i Smiskaret er også ønsket velkommen!

Her er det lagt opp til en stor-fæst som vi knapt har sett maken til! Påmelding inne 4. september.

Mer info i dette pdf-dokumentet!

 

Bilde

Smiskaret Velforening: Relevante aktiviteter i nærområdet.

Epost webmaster: wb@mediamxr.no